Panasztételi eljárás - KingTours - cestovná agentúra Štúrovo

Velünk és nyaralás biztos!

Fakultatív kirándulások Párkány és környéke.

SKHUUKDE
Tartalomhoz ugrás
Panaszkezelési szabályzat

KING TOURS utazás közvetítő iroda jó nevű utazási irodák termékeinek engedélyezett értékesítője a következő panaszkezelési szábályzatot adta ki az ügyfelek jogainak érvényesítésére.
 
AZ  ÜGYFELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Ügyfél az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Ügyfél bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Ügyfélnek átadni. Az utaskísérő köteles az utazást szervező utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.
 
Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az Ügyfél a tájékoztatást írásban köteles elküldeni az utazást szervező utazási iroda, illetve a KING TOURS közvetítő iroda részére, amelyhez rendelkezésre állás esetén hozzá kell csatolni az utazás helyszínén készült, a reklamációt alátámasztó jegyzőkönyvet, az utazási iroda helyi megbízottjának igazolásával.
 
Amennyiben az Ügyfél a kifogásával a KING TOURS közvetítő iroda -hoz kíván fordulni az összes reklamációval kapcsolatos észrevételt és iratot a KING TOURS közvetítő iroda e-mail címére lehet elküldeni: agentura@kingtours.sk, vagy a KING TOURS utazás közvetítő iroda  címére: Hlavná 10, 943 01 Štúrovo.

 
Az Ügyfél az utazást szervező utazási iroda általános szerződési feltételeiben meghatározott határidőn belül jogosult a kifogást az utazást szervező utazási irodával vagy a KING TOURS közvetítő irodával közölni.
 
Az utazásközvetítő iroda felelőssége
KING TOURS utazás közvetítő iroda nem felelős az utazásszervező iroda által nyújtott szolgáltatásokért. A reklamáció átvétele után a KING TOURS utazás közvetítő iroda a reklamációt elküldi az utazás szervezőjének, amely köteles a reklamáció kapcsán a jogszabály által meghatározott legrövidebb határidőn belül arról nyilatkozni.
 
Utazásszervező iroda felelőssége
Az utazásszervező iroda felelős az utazási szerződés szerinti kötelezettségek megszegéséért. Az utazásszervező iroda nem vállalja a felelősséget azokért a hiányosságokért és szolgáltatásokért, melyek nem részei az utazási szerződésnek, vagy amelyeket az utas a szállodán vagy más szervezeteknél rendelt. Ajándék vagy ingyen utazások nem reklamálhatók
 
A reklamációról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
 
  • utazási szerződés számát
  • utazási szerződés kelte,
  • utazási  iroda megjelölése aki az utazást szervezte
  • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • az Ügyfél bankszámlaszáma   
  • Helyszínen felvett reklamációról jegyzőkönyvet, az utazásiroda képviselő által aláírt iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét
 
Kifogások és panaszok határideje
Az Ügyfél haladéktalanul de maximum 3 hónapos határidőn belül jogosult a kifogást és panaszát az utazást szervező utazási irodával vagy a közvetítő irodával közölni. Ha az utas az adott határidőben nem nyújtja be írásbeli panaszát, a reklamáció joga megszünik. Az ügyféllel kapcsolatos panasz kezelését  az utazásszervező iroda az általános utazási feltételei alapján kezeli.

PANASZügyintézés
A panaszügyintézés folyamata minden utazásszervező irodának a panaszkezelési szabályzatában van feltüntetve, mely előnyben részesul a KING TOURS utazásszervező iroda panaszkezelési szabályzata előtt.
 
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
utazási iroda

Regisztrált hivatal:
Agátová 1577/17
Működés: Fő utca 10
943 01 Štúrovo

Elérhetőségek:
Tel:      036/751 05 30
Fax:     036/751 05 30
Mobile: 0905 964 585
           0917 558 807
E-mail: agentura@kingtours.sk

Nyitvatartás:
Hétfő:      09:00 és 17:00 között
Kedd:       09:00 és 17:00 között
Szerda:    09:00 és 17:00 között
Csütörtök:09:00 és 17:00 között
Péntek:    09:00 és 17:00 között

Szombat:   09:00 - 12:00 között
Vasárnap:   Zárva
Nyitvatartás:

Hétfő:       09:00 és 17:00 között
Kedd:        09:00 és 17:00 között
Szerda:     09:00 és 17:00 között
Csütörtök: 09:00 és 17:00 között
Péntek:     09:00 és 17:00 között

Szombat:  09:00 - 12:00 között
Vasárnap: Zártva
Kristián Tölgyesi - KING TOURS
Utazásközvetítő iroda

Székhely: Agátová 1577/17
Cím: Hlavná 10
943 01 Štúrovo

GPS:
47°47'55.67"N
18°43'23.62"E
Kontakt információk:

Tel.: 036 / 751 05 30
Fax: 036 / 751 05 30
Mobil: 0905 964 585
Email: agentura@kingtours.sk
Odhlásiť sa
Vissza a tartalomhoz